Usługi murarskie

Praca murarza to tworzenie i utrzymywanie konstrukcji, ścian, kominków, przejść i fundamentów służących różnym typom bloków i płytek. Murarz głównie pracuje w budowie rezydencji, domów, budynków - fabryk lub komercyjnych. Mimo, że z reguły pracuje w grupie pracowników budowy, może on również pracować sam.

Praca murarza to tworzenie i utrzymywanie konstrukcji, ścian, kominków, przejść i fundamentów służących różnym typom bloków i płytek. Murarz głównie pracuje w budowie rezydencji, domów, budynków - fabryk lub komercyjnych. Mimo, że z reguły pracuje w grupie pracowników budowy, może on również pracować sam.

Murarz wykorzystywany do pracy tylko z standardowymi cegłami i blokami betonowymi, zaczyna odstawać od technik rozwoju technologi budownictwa. Dziesiejsi murarze potrafią budować z różnych materiałów, kawałków, marmury czy teraktoty. Może również pracować z blokami ze szkła czy gipsu. Głownym materiałem do murowania jest zaprawa, której używa się od wieków.

Pod przedstawicielstwem głównego kontrachenta, lub kontrachenta murarskiego, murarz głównie zaczyna projekt od mierzenia i zaznaczania obszaru, na którym będzie odbywać się jego praca. Odmierza on wtedy ilość materiału jaka będzie potrzebna, co z reguły ujmuje tylko materiały budownicze i zaprawę. Od momentu, w którym materiały i narzędzia są na miejscu, zaczyna się proces murarski.

Stawianie cegieł, bloków to praca wymagająca precyzji i wielu lat by osiągnąć mistrzostwo. Więzi pomiędzy cegłami są zabezpieczone przez zaprawę, i muszą być regularne od góry do dołu, od boku do boku by sprawić konstrukcję stabilną. Z reguły również jest to kreacja przyjemna dla oczu i przyciągająca wzrok.

Zaprawa musi mieć odpowiednią konsystencję by warstwy cegieł odpowiednio przylegały do siebie. Jakość zaprawy również nie może być za rzadka, by dało się z nią pracować podczas sesji budowniczych. Jeżeli konsystencja nie jest odpowiednia, budowla się zawali pod naporem ciężaru lub wpływem czynników atmosferycznych.

Kolejną umiejętnością wymaganą przez murarza jest sprawdzanie poprawności kształtów cegieł i ich docinanie. Kiedy wyprodukowane cegły w fabryce są w miarę równe na wszystkich ściankach, odzyskiwane cegły, bywają odkształcone. W takich przypadkach, murarz wymaga kielni, dłuta, przecinaka do cegieł lub kombinacji wymienionych by ukształcić lub dopasować cegły by pasowały do reszty.

W miarę progresu projektu, murarz kończy każdą warstwę jego pracy przez zdejmowanie nadmiaru zaprawy wystającego z łączeń warstw.

Murarz z reguły wymaga uończonej szkoły z duplomem lub certyfikatem by podjąć praktyki murarskie by zostać doświadczonym murarzem. Trzy letnie programy szkoleniowe są często oferowane przez związki zawodowe lub lokalne agencje pracy. Obejmują one z reguły 144 godziny wykładów i praktyk.